Navigace

Obsah

Vývoz odpadu:

Komunální - 1 za 14 dnů vždy v sudý týden - úterý

Tříděný - 1 za 14 dnů vždy v lichý týden - úterý

 

Poplatky za komunální odpad:

objekt (kde není trvale bydlící): 600 Kč/rok

občan: 600 Kč/rok

penzista a dítě do 15 let: 300 Kč/rok

Ćíslo účtu pro platbu: 4925481/0100

VS pro platbu: číslo popisné

Poznámka pro příjemce: podrobný popis (kolik osob apod.)

Lze zaplatit v kanceláři Úřadu městyse Ročova či přes bankovní účet.

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení a obec.

 

Od 1. října 2019 se sběrné místo nachází v areálu "HD" (u silnice na Solopysky):

123