Navigace

Obsah

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

v platném znění, oznamujeme, že informace o rozpočtech Městyse Ročova jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách Městyse Ročova

www.obec-rocov.cz/uredni-deska/

www.obec-rocov.cz/povinne-informace/

Do listinné podoby rozpočtů je možné nahlédnout v kanceláři Úřadu Městyse Ročov.