Navigace

Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA, RADY A VÝBORŮ MĚSTYSE ROČOV

Starosta

Ing. Vojtěch Václav Pour – starosta.rocov@email.cz – 606 657 663

Místostarostka

Vlasta Petrová

Rada městyse Ročova

Josef Fric

Markéta Charvátová

PhDr. Karel Mareš

Zastupitelstvo městyse Ročova

Josef Fric

Ladislav Gebauský

Bc. Lenka Hertl – lenka.hertl@centrum.cz – 603 402 433

Stanislav Hrdlička – hrdlickas@seznam.cz – 603 465 024

Markéta Charvátová

Ing. Ivo Chládek

Radek Jirman

Ivana Kubátová

Pavla Lavičková – pavla.lavickova@gmail.com – 725 396 300

Milena Liptáková

PhDr.Karel Mareš

Vlasta Petrová

Ing. Vojtěch Václav Pour

Jana Pourová

Sejval Zdeněk

 

Finanční výbor

předsedkyně: Markéta Charvátová

členka: Ivana Kubátová

členka: Milena Fricová

Kontrolní výbor

předseda: Ladislav Gebauský

členka: Milena Liptáková

člen: Petr Mareš

 

Kulturní komise

předsedkyně: Ivana Kubátová

členka: Milena Liptáková

členka: Milena Fricová

 

 

Jednací řád Rady městyse Ročovzde ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva městyse Ročov – zde ke stažení