Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městyse Ročova schválilo na jednání v listopadu roku 2020 dotační program a pravidla na poskytování dotace z rozpočtu městyse na vybudování domácí čistírny odpadních vod, popř. utěsnění septiku/jímky.

Dotace jsou stanoveny následovně:

30 000 Kč pro žadatele, který má trvalý pobyt v obci Dolní Ročov, Úlovice či Břínkov,

15 000 Kč pro žadatele, který pouze vlastní nemovitost v obci Dolní Ročov, Úlovice či Břínkov (chalupář).

Celkový objem finančních prostředků určených v rozpočtu městyse pro tyto účely je: 300 000 Kč pro kalendářní rok.

Veškeré informace jsou v dokumentech, viz níže.

S pozdravem

Městys Ročov

Pravidla pro poskytování dotace na domácí ČOV nebo utěsnění jímky, septiku.pdf (1.55 MB)

Dotační program pro domácí ČOV a utěsnění jímek, septiků.pdf (620.7 kB)

Žádost o dotaci na domácí ČOV či utěsnění jímky, septiku.pdf (331.27 kB)

Čestné prohlášení k žádosti na dotaci na domácí ČOV či utěsnění jímky, septiku.pdf (501.44 kB)