Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Ročov
Městys Ročov
Dolní Ročov, Úlovice, Břínkov

Obecní knihovna

Obecní knihovna

VÍTEJTE V ROČOVSKÉ KNIHOVNĚ

Kontakt
Obecní knihovna                         Knížky
č. p. 199 – budova MŠ
436 67 Ročov
 

Knihovnice: Vlasta Petrová

E-mail: knihovnarocov@seznam.cz

Webové stránky: www.obec-rocov.cz/obecni-knihovna/

Výpůjční doba v roce 2021:

 • Čtvrtek 15:00–18:00 hod.
Poskytujeme:
 • veřejný přístup k internetu zdarma
 • práci s počítačem
 • využití tiskárny
 • možnost nahlédnutí do seznamu knih z lounské knihovny

Ceník placených služeb a poplatků

 • děti a mládež do 15 let – zdarma
 • studenti a důchodci – 20,- Kč
 • ostatní – 40,- Kč

Poplatky jsou na celý kalendářní rok.

Knihy se půjčují na dobu 1 měsíce

 • možno 2x prodloužit o 1 měsíc buď v knihovně nebo e-mailem

Upomínací řízení:

 • Poplatek z prodlení 1 měsíc 10,- Kč
 • Poplatek z prodlení více jak jeden měsíc 50,- Kč
 • Upomínky zaslané poštou budou účtovány cenou poštovného

Knihovní řád

Celý knihovní řád je vyvěšen v knihovně.

Právo půjčovat si knihy a využívat služeb knihovny má každý řádně zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním knihovního řádu.
Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, rok narození. Čtenáře do 15 let přihlásí zákonný zástupce. Pokud přijde společně s třídní učitelkou, bude jeho přihlášení platné. Studenti a učňové starší 15 let oznámí školu, kde studují. Při vstupu do knihovny předloží čtenář čtenářský průkaz.
Před převzetím výpůjčky si má čtenář dokumenty prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu.

Historie
Historie ročovské knihovny je podrobně zpracována a lze se s ní seznámit v knihovně.
První zmínky o knihovně pocházejí z roku 1892 a 1897. Byly to knihovny spolkové, první knihovna ochotnického spolku, druhá sokolská, umístěna ve spolkové místnosti ročovského Sokola v hostinci U Křížů, č. p. 15. Je zřejmé, že později byly knihy spolků postupně předány obci. Nelze doložit, zda činnost knihovny byla nepřerušená. Umístění knihovny bylo pravděpodobně po celé období 1. i 2. světové války a i nadále až do roku 1983 v hostinci, č. p. 15.
 
V roce 1975 byla při Osvětové besedě vytvořena tzv. středisková knihovna jako metodické centrum pro knihovnicý obvod. Do tohoto obvodu patřily vesnice: Brodec, Divice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Konětopy, Markvarec, Pnětluky, Senkov, Solopysky, Touchovice, Vinařice a Zbrašín. Knihovnice zajišťovala výměnné soubory mezi jednotlivými vesnicemi.
 
V roce 1983 se knihovna konečně stěhuje do adaptované vily č. 181.
Roku 1993 je střediskové kulturní zařízení zrušeno, knihy přecházejí do majetku obce a knihovna se opět stěhuje, tentokrát do budovy MŠ. Knihovníky byli po celou dobu zřejmě učitelé nebo lidé se vztahem ke knize. Od roku 1954 vedli knihovnu Karel Chlouba st., Marie Vrbová, Jaroslava Holá, Hana Drexlerová ml., znovu K. Chlouba a Dagmar Vankátová
od roku 2017 vede knihovnu Vlasta Petrová..

 Knihovna

A K T U A L I T Y

Knihovna nabízí:

 • rozmanitou dětskou literaturu /z velké části nové knihy pro mládež/
 • příběhy ze života současných žen
 • hořce úsměvné romány o lásce
 • kuchařky - a speciální recepty na určité druhy potravin
 • knihy pro zahradkáře
 • knihy o pletení, vyšívání apod.
 • zdravotnická literatura
 • knihy historické o světové a české minulosti, panovnících, včetně historie Ročova a okolí
 • významné osobnosti - státníci, spisovatelé, umělci
 • příběhy o lidech,kteří přežili vězení v ruském gulagu
 • příběhy skutečné odvahy o lidech,kteří přežili tragické události a ustáli je
 • zážitky z vysokohorských výstupů
 • knihy dobrodružné, thrillery
 • nové cestopisy ze zemí všech světadílů
 • obrázové knihy o nejkrásnějších místech světa
 • knihy o světových železnicích, válečných lodích apod.
 • časopisy Květy a Moje země
 • 4x za rok se knihy obměňují  z MKL.                                                         

Z činnosti knihovny:

Rok 2021

 • V tomto roce byl provoz knihovny zahájen 15.4.2021

13.5.2021

 • Setkání žáků ZŠ Ročov - poznávání jarních rostlin a ptáčků
 • Přítomno: dětí 36, dospělí 4

17.6.2021

 • Návštěva dětí MŠ Ročov- čtení pohádky a prohlížení knižek
 • Přítomno: dětí 23, dospělí 1

23.6.2021

 • Setkání žáků ZŠ Ročov
 • Kvíz : Velcí šikulové

Po dobu letních prázdnin bude knihovna otevřena

1. a 22.července 2021

12. a 26.srpna 2021

Pravidelný provoz bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2021

Rok 2020

23.1.2020

 • Setkání žáků ZŠ Ročov
 • Jiří Trnka-výtvarník,ilustrátor a režisér animovaných filmů
 • Čtení z knihy : Staré pověsti české
 • Přítomno : děti 32, dospělí 4

Po dobu letních prázdnin bude knihovna   zavřena od 6.7.2020 do 24.8.2020

Knihovna zahajuje pravidelný provoz ve čtvrtek 7.května 2020

1.10.2020

Návštěva dětí z MŠ Ročov

Čtení pohádky

Přítomno dětí: 22, dospělí 2

Z důvodu nařízení vlády knihovna do konce roku uzavřena.

Rok 2019

24.1.2019  Setkání dětí ZŠ v Ročově v tomto roce čtení z knihy Květy Marešové "Pověsti a historické příběhy z Lounska"

Přítomno bylo 27 dětí a 2 dospělí

7.3.2018 Dnešního dne setkání dětí ZŠ Ročov proběhlo povídáním o domácích zvířatech a prohlídkou knížek

Přítomno bylo 17 dětí a 2 dospělí

13.3.2019 První výměnný rozvoz knih v tomto roce z lounské knihovny bylo dovezeno 124 knih.

4.4.2019 Dnešního dne proběhlo setkání dětí ZŠ povídáním o velikonocích - Co všechno se skrývá pod pojmem velikonoce-

Přítomno 33 dětí a 3 dospělí

16.5.2019 Návštěva dětí ZŠ Ročov

Povídání na téma  " Májová tradice včera a dnes" a čtení z knížky " Království poníků."

Přítomno 33 dětí  a 3 dopělí

12.6.2019 Návštěva dětí ZŠ Ročov

Otázky z knihy " Řekni mi kde to je " a čtení z knížky " Království poníků."

Přítomno 27 dětí  a 3 dospělí

12.6.2019 Výměnný  soubor knih z lounské knihovny  114 knih

26.6.2019  V ZŠ Ročov proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře s MK Louny

11.9.2019  Výměnný soubor knih z lounské knihovny 60 knih

22.10.2019  Dnešní den návštěva dětí ZŠ Ročov byla na téma spisovatel Ondřej Sekora

čtení z knížky "Kronika města Kocourkova" dále povídání na téma "ETIKETA"

Přítomno 27 dětí a 3 dospělí

22.11.2019

Genealogie (seznámení s rodokmenem) přednášel PhDr Karel Mareš

Přítomno 25 posluchačů

12.12.2019

Návštěva žáků ZŠ Ročov proběhla na téma "Vánoce tradiční zvyky a pranostiky

Přítomno 39 dětí a 3 dospělí

Rok 2018

21.2.2018 První výměnný rozvoz knih v tomto roce z lounské knihovny dovezeno bylo 85 knih.

27.2.2018 První setkání v novém roce s dětmi ZŠ Ročov. Děti tvořily stojánek na psací potřeby. Půjčování knih  proběhlo ve dvou skupinách. Přítomno bylo celkem 28 dětí a 3 dospělí.

28.3.2018 Dnešní den byla návštěva dětí ZŠ Ročov zaměřena na velikonoce,. tvoření ozdobných kolíčků s velikonočním námětem. Půjčování knih proběhlo ve dvou skupinách. Přítomno bylo 29 dětí a 3 dospělí.

19.4.2018  dnešní den byla návštěva dětí MŠ.Téma návštěvy bylo o dopravě a chování chodců na chodníku a přechodu na silnici.

Přítomno bylo 15 dětí a 3 dospělí

10.5.2018 dnešní den s dětmi ZŠ byl zaměřen na DEN MATEK, děti tvořily pro maminky srdíčko. Půjčování knih proběhlo ve dvou skupinách.

Přítomno bylo 17 dětí a 3 dospělí

6.6.2018 výměnný rozvoz knih 120 ks.

14.6.2018 návštěva dfětí ze ZŠ Ročov - Historie a současnost knihovny

Kvíz - přítomno bylo 28 dětí a 2 dospělí

Po dobu letních prázdnin bude knihovna zavřena od 2.7.2018 do 31.7.2018

27.6.2018 v ZŠ Ročov s MK Louny proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře se soutěžemi.

18.10.2018 se žáky ZŠ Ročov byl návštěvní de zaměřen na podzim tvoření podzimní výzdoby a výpůjčky knih.

29.11.2018 návštěva žáků ZŠ Ročov proběhla v povídání o vánocícha tvoření vánočního přání.

12.12.2018 výměnný soubor knih z MK Louny v počtu 79 .

Rok 2017

Po dobu letních prázdnin bude knihovna zavřena

od 10.7.2017 do 27.8.2017

16.2.2017 První setkání s dětmi ZŠ v novém roce. Vzájemné seznámení současné knihovnice Vlasty Petrové a dětí ZŠ Ročov.Pro 1. a 2. ročník byla přečtena pohádka " O vráně, sýru a lišce.Účast  21 dětí a vypůjčeno bylo 27 knih.

21.3.2017 byl uskutečněn výměnný rozvoz knih z lounské knihovny. Bylo přivezeno 79 knih.

1.4.2017 u příležitosti oslav 35 let budovy Mateřské školy v Ročově byla v knihovně výstava ručních prací žen a prací žáků MŠ Ročov.

11.5.2017 další návštěva školáků téma besedy byl Den matek a tvoření. Děti pro své maminky vytvořily vázičku.

Účast 23 dětí a vypůjčeno bylo 41 knih.

6.6.2017 pravidelný rozvoz knih z lounské knihovny. Provedena výměna knih.

8.6.2017 proběhla poslední návštěva žáků v tomto školním roce. Žáci odevzdali knihy před nastávajícími prázdninami.Děti tvořily záložky do knížek, záložky byly zdobeny kreslením a lepením barevných ozdob.

26.6.2017 proběhlo na zdejší ZŠ s MK Louny a knihovnou Ročov "Pasování prvňáčků na čtenáře". Pro děti MK Louny připravila soutěže a odměny.

12.9.2017 pravidelný rozvoz knih z lounské knihovny.

10.10.2017 první návštěva žáků ze zdejší základní školy po prázdninách. Děti tvořily podzimního dráčka vystřihnutím ze čtvrtky a zdobením pastelkami a lepením barevných ozdob.

30.11.2017 výstava vánočních výrobků mateřské školy Ročov.

5.12.2017 pravidelný rozvoz knih z lounské knihovny. Provedena výměna knih.

7.12.2017 návštěva žáků 1.- 5. ročník ZŠ v Ročově. Žáci si vyměnily knihy a tvořili vánoční svícny z přírodních materiálů.Účast 27 žáků a půjčeno 51 knih.

12.12.2017 návštěva dětí MŠ v Ročově - čtení z knihy" Vánoce s Pipi Punčochatou" prohlížení dětských knižek.

Rok 2016

26. 1. 2016 první setkání žáků ZŠ v novém roce. Téma besedy pro žáky 4. a 5. třídy byly pověsti, jejich vznik. Četba z knihy "Staré pověsti české" od Aloise Jiráska - nově převyprávěné. Pro 1., 2. a 3. třídu bylo připraveno vyprávění o Krtkovi a jeho příhodách. Čteno z knihy Kateřiny Miler "Krtek na návštěvě" a od Zdeňka Milera a  H. Doskočilové "Krtek a sněhulák".Účast 23 dětí a vypůjčeno 30 knih.

 • 8. 3. 2016 byl uskutečněn další rozvoz knih z lounské knihovny. Bylo přivezeno 77 svazků knih, převážně novinky.
 • 17. 3. 2016 další návštěva školáků. Bylo pokračováno v četbě a besedě o Praotci Čechovi, knížeti Krokovi, kněžně Libuši, Přemyslu Oráči, o Horymírovi a věrném Šemíkovi, o Daliborovi z Kozojed. Tyto nejstarší pověsti se odehrávaly v  našem blízkém okolí, např. Říp, Stadice, Vyšehrad, Pražský hrad apod. Účast 27 dětí, vypůjčeno 37 knih.                                                        

Místní knihovna oznamuje čtenářům, že bude důsledně trvat na dodržování výpůjční doby 4 týdnů s možností e-mailového, nebo SMS prodloužení.

 

 • 21. 4. 2016 se uskutečnila již podruhé plánovaná akce "Trénování paměti". Přednášku vedla odborná lektorka lounské knihovny paní Marcela Langrová. Zůčastnilo se jí 17 občanů, převážně žen. Přednáška byla velmi dobře připravena, byla zajímavá, poučná a dokonce i zábavná.
 • 10. 5. 2016 byla uskutečněna beseda na téma Karel IV. - 700 let od jeho narození. Formou vyprávění o českém králi a římském císaři, četbou z knihy Kare lV. a doplněním znalostí žáků si děti připomenuly základní historická fakta.V další části návštěvy proběhla výměna knih. Účast 24 žáků.
 • 9. 6. 2016 proběhla poslední návštěva žáků v knihovně v tomto školním roce. Byly odevzdány knihy, někteří žáci si vypůjčili knihy i na prázdniny. Pro žáky byl připraven  zábavný písemný kvíz z "Knihy her". 
 • 27. 6. 2016 proběhne na zdejší ZŠ ve spolupráci s MK Louny a knihovnou v Ročově "Pasování prvňáčků na čtenáře" a jejich přivítání do velkého Klubu čtenářů.
 • 13. 9. 2016 přivezli pracovníci lounské knihovny již potřetí v tomto školním roce nový výměnný soubor. V současné době máme v knihovně 2080 svazků knih z MK Louny..
 • 19.10. 2016  proběhlo první setkání s žáky v novém školním roce 2016/2017.Účast 25 dětí,provedena výměna knih.V 1. skupině, kde byly děti z 1. třídy, byly poučeny jak  mají s knihou zacházet. Četba z knihy Karla Čapka "Dášenka - čili život štěněte".    Druhá skupina si poslechla příběh o koních z knihy "Šepot koní".
 •  6. 12. 2016 se uskutečnil poslední výměnný soubor z MKL. Do knihovny přibyly nové knihy z lounského fondu, ale i nové knihy, které byly zařazeny do fondu ročovské knihovny. Dá se konstatovat, že výběr knih pro čtenáře je na velmi dobré úrovni.
 • 8. 12. 2016 se uskutečnilo předvánoční setkání se žáky ZŠ. Pro tuto příležitost zapůjčil pan Ing. Karel Chlouba do knihovny "Betlém" a při vánoční výzdobě proběhla beseda o Adventu a Vánocích. Děti si připoměly tradici vánoc a vánoční zvyky. 

Rok 2015

 • 7. 12. poslední návštěva v roce 2015. Tématem besedy byly Vánoce, adventní doba, vánoční zvyky apod. Četba z knihy "Ježíš a jeho příběh". Účast 22 žáků, vypůjčeno 34 knih.
 • 4. 11. žáci ZŠ navštívili knihovnu. Téma besedy: Josef a Karel Čapkovi - vyprávění o jejich životě, o knihách, které napsali. Čtení z knihy Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce". Účast 16 žáků, vypůjčeno 47 knih. 
 • 14. 9. 2015 proběhlo první setkání se žáky ZŠ ve školním roce 2015/2016. Účast 32 dětí. Bylo čteno z knihy "Hravá autoškola" pro 1. a 2. třídu. Pro další třídy byly čteny ukázky z knihy Květy Marešové "Pověsti okolo Ročova", spojené s vyprávěním o partyzánech na "Rovinách"."
 • Od 20. srpna 2015 probíhá pravidelné půjčování knih.
 • 18. června proběhla poslední výměna knih před prázdninami.
 • 18. června navštívily knihovnu děti z MŠ. Prohlédly si obrázkové knihy a poslechly si příběh Aničky a Honzíka na statku.
 • 12. 6. proběhlo vítání prvňáčků do čtenářského spolku ve spolupráci s ZŠ a MKL Louny. Tři žákyně 1. třídy byly slavnostně "pasovány" na čtenáře za účasti ostatních žáků  a budoucích prvňáčků z MŠ. Děti si zasoutěžily za pěkného počasí na školním dvorku.
 • 9. června byly přivezeny další nové knihy z MKL Louny.
 • 28. května proběhl jednorázový kurz na téma "Trénink paměti". Přednášející byla pracovnice lounské  knihovny Mgr. Marcela Langrová. Účast 21 posluchačů, akce se líbila.
 • 13. května se opět uskutečnilo setkání s dětmi ZŠ. Beseda na téma: Pohádky v české literatuře, čeští pohádkáři B. Němcová, K.J. Erben a další, z cizích pohádkářů J.a W. Grimmovi / něm.autoři / a H. CH. Andersen / dánský spis. /. Účast 27 dětí, proběhla výměna knih.
 • 24. března další setkání se školáky. Beseda na téma Velikonoce, velikonoční zvyky  a tradice těchto jarních svátků. Četba z knih. Účast 22 dětí, vypůjčeno 28 knih beletrie, 10 knih naučných a několik  časopisů. 
 • 6. března se uskutečnil pravidelný rozvoz knih z MKL Louny. Byla provedena výměna knih, z nich většina byla nově vydaných.
 • 11. února 2015 navštívily knihovnu děti z mateřské školy. Prohlédly si vybrané obrázkové knihy, poslechly si úryvek z knihy "Alík na cestách" a  z knihy "Říkanky" si zopakovaly známé básničky. Účast 17 dětí. 
 • 21. ledna 2015 - setkání se školáky, 25 dětí, vypůjčeno 42 knih. Téma: dopravní značky v dětských knížkách, pro větší děti četba z dobrodružné literatury "Klub tygrů".

Rok 2014

 • Poslední setkání v roce se uskutečnilo 10. 12. 2014, účast 28 dětí. Téma: Vánoce, vánoční zvyky, děti si prohlédly Betlém podle představ malíře Josefa Lady, zapůjčený ing. Chloubou. Výměna knih.
 • 20. 10. 2014 navštívilo knihovnu 22 dětí z MŠ, které si prohlížely obrázkové knížky a poslechly si pohádku o "Myšce a krtkovi".
 • 15. 10. 2014  se uskutečnila beseda o knížkách se žáky ZŠ, četba z knihy Ladislava Špačka o slušném chování  s názvem "Dědečku, vyprávěj" a z knihy "Zuzka a poníci"o přání dívky jezdit na koni. Účast 25 dětí.
  22. října 2014 se uskutečnilo krátké divadelní představení s názevem Stáří není
  pro zbabělce v budově ZŠ v 17:00 hodin. Představení bylo úsměvné, diváci byli spokojeni.
 • BURZA KNIH: během prázdnin a měsíce září bylo provedeno vyřazení dětských knih a beletrie. Knihy byly nabídnuty občanům k prohlédnutí a odkoupení (1 ks za 5 Kč). První burza proběhla 10.–11. října na faře.
 • 8. října 2014 se konal v ročovské sokolovně  KURZ PRVNÍ POMOCI. Pro všechny zájemce z řad občanů, včetně rodičů a seniorů. Přednášeli záchranáři ze žatecké nemocnice. Kurz byl zajímavý a hlavně poučný.
 • 12. 6. 2014 setkání s 24 žáky ZŠ. Žáci odevzdali knihy, někteří si vypůjčili knihy i na prázdniny. Pro děti byl připraven literární a všeobecný kvíz, soutěžilo se ve dvou skupinách. Na konci setkání bylo provedeno slavnostní pasování pěti prvňáčků na čtenáře s rytířem a hradní paní.
 • 12. 5. 2014 navštívilo 27 žáků ZŠ knihovnu. Byla provedena výměna knih. Žákům 3., 4.a 5. třídy byla přečtena ukázka z knihy Marcely Umlaufové "Pádivý sen" - o Lucce, jejímž přáním bylo jezdit na koni. Žákům 1. a 2. třídy byla přečtena ukázka z knihy "Pavouček Provazníček".
 • 7. dubna 2014  návštěva 17 dětí  z MŠ,  téma Velikonoce a velikonoční zvyky, četba z knihy "První čtení s Aničkou a Honzíkem".
 • 26. března 2014 - děti ZŠ  - 1. a 2. tř. téma Jaro, četba z knihy "Jak se rodí bráškové", 3. 4. a 5. tř. četba "Zuzka a poníci". Výměna knih, účast 25 dětí.
 • 22. ledna 2014 – návštěva dětí ze ZŠ. První a druhá třída – téma: "silniční pravidla" a "jak se chováme u stolu". Třetí, čtvrtá a pátá třída – téma: "Karel IV. - český král a jeho význam pro království". Použito  knih z místní knihovny. Účast 30 dětí, též proběhla výměna knih.

 Literatura pro dívky a chlapce

              Dětská literatura        

 

 

 

 

 Odborná litaraturaPočítačové vybavení 

KnihovnaKnihovnaKnihovnaDětiTvorba váziček

Tvoření záložek ZŠ

Tvoření ZŠ

Tvoření ZŠ

Tvoření ZŠ

Tvoření ZŠ

Tvoření MŠ

Městys

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
jasno 29 °C 15 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 26/18 °C
středa 17. 7. zataženo 25/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 25/13 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

výlet seniorů

ČEZ poruchy

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


Městys Ročov