Navigace

Obsah

Vývoz odpadu:

Komunální - 1 za 14 dnů vždy v sudý týden - úterý

Tříděný - 1 za měsíc v lichý týden - pondělí sklo, 1 za 14 dnů vždy v lichý týden - úterý (plast) a 1 za 14 dnů vždy v sudý týden - čtvrtek (papír) 

Chalupáři - 1 za měsíc vždy první sudý týden (úterý) v měsíci – 10.1.; 7.2.; 7.3.; 4.4.; 2.5.; 13.6.; 11.7.; 8.8.; 5.9.; 3.10.; 14.11.; 12.12. 2023

 

Velikost popelnic:

- trvale žijící občané - domácnost 1–3 osob = jedna 110/120l popelnice, domácnost vícečetná (4 a více osob) = 2 popelnice 110/120l

- chalupáři 110/120l popelnice na objekt

 

 

Poplatky za komunální odpad:

objekt (kde není trvale bydlící = chaluláři): 600 Kč/rok

občan: 600 Kč/rok/osoba

penzista a dítě do 15 let: 300 Kč/rok/osoba

Ćíslo účtu pro platbu: 4925481/0100

VS pro platbu: číslo popisné

Poznámka pro příjemce: podrobný popis (kolik osob apod.)

Lze zaplatit v kanceláři Úřadu městyse Ročova či přes bankovní účet.

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení a obec.

REKLAMACE 

Pokud Vám společnost M. Pedersen nevyvezla popelnici, popř. máte další reklamace, obracejte se přímo na společnost 493 645 805. Tento postup preferuje právě společnosti M. Pedersem. 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na papír, sklo a plasty (na každém stanovišti je vždy umístěna alespoň jedna zvláštní sběrná nádoba, alespoň na jednu z uvedených složek komunálního odpadu):

1. místní část Ročov

popis umístění stanoviště

u objektu č. p. 13 (nákupní středisko)

u objektu č. p. 147 (Sokolovna)

u objektu č. p. 220 (hasičská zbrojnice)

u objektu č. p. 34 (Na Kozině)

u objektu č. p. 198 (dvanáctibytová jednotka)

na návsi (u autobusové zastávky)

Dolní Ročov u objektu č. p. 86

u šestibytovek č. p. 135

 

2. místní část Úlovice 

popis umístění stanoviště

na návsi (u hasičské zbrojnice)

 

3. místní část Břínkov 

 

popis umístění stanoviště

na návsi u objektu č. p. 14 (statek)

 

U objektů, ke kterým není zajištěn přístup svozového auta se nádoby či pytle soustřeďují na těchto místech:

Ročov - lokalita Podskalí – před č. p. 21 (poslední svozové místo) – při nápříznivém počasí, zejména v zimě je nutno popelnici přistavit co nejblíže k hlavní silnici II/226

Dolní Ročov – lokalita "Chatičky" – před č. p. 83 (poslední svozové místo)

Dolní Ročov – lokalita "Za hřbitovem" – před hřbitov (poslední svozové místo)

Dolní Ročov – lokalita "Za farou" – před sběrným místem tříděných odpadů (poslední svozové místo)

Úlovice – lokalita "Na Račanech" – před č. p. 22 (poslední svozové místo)

Břínkov – lokalita "K chatičkám" – před č. p. 18 (poslední svozové místo)

Od 1. října 2019 se sběrné místo nachází v areálu "HD" (u silnice na Solopysky):

123

Plán svozu D. a H. Ročov, Úlovice a Břínkov (trasy):

HD

 

UB