Navigace

Obsah

Vývoz odpadu:

Komunální - 1 za 14 dnů vždy v sudý týden - úterý

Tříděný - 1 za 14 dnů vždy v lichý týden - úterý

Chalupáři - 1 za měsíc vždy první sudý týden v měsíci – 4. 5.; 1. 6.; 13. 7.; 10. 8.; 7. 9.; 5. 10.; 2. 11.; 14. 12. 2021

 

Velikost popelnic:

- trvale žijící občané - domácnost 1–3 osob = jedna 110/120l popelnice, domácnost vícečetná (4 a více osob) = 2 popelnice 110/120l

- chalupáři 110/120l popelnice na objekt

 

Na nárazový směsný odpad je možnost zakoupit plastový pytel: 1 ks cena 62 Kč.

 

Poplatky za komunální odpad:

objekt (kde není trvale bydlící = chaluláři): 600 Kč/rok

občan: 600 Kč/rok/osoba

penzista a dítě do 15 let: 300 Kč/rok/osoba

Ćíslo účtu pro platbu: 4925481/0100

VS pro platbu: číslo popisné

Poznámka pro příjemce: podrobný popis (kolik osob apod.)

Lze zaplatit v kanceláři Úřadu městyse Ročova či přes bankovní účet.

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení a obec.

 

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na papír, sklo a plasty (na každém stanovišti je vždy umístěna alespoň jedna zvláštní sběrná nádoba, alespoň na jednu z uvedených složek komunálního odpadu):

1. místní část Ročov

popis umístění stanoviště

u objektu č. p. 13 (nákupní středisko)

u objektu č. p. 147 (Sokolovna)

u objektu č. p. 220 (hasičská zbrojnice)

u objektu č. p. 34 (Na Kozině)

u objektu č. p. 198 (dvanáctibytová jednotka)

na návsi (u autobusové zastávky)

Dolní Ročov u objektu č. p. 86

u šestibytovek č. p. 135

 

2. místní část Úlovice 

popis umístění stanoviště

na návsi (u hasičské zbrojnice)

 

3. místní část Břínkov 

 

popis umístění stanoviště

na návsi u objektu č. p. 14 (statek)

 

U objektů, ke kterým není zajištěn přístup svozového auta se nádoby či pytle soustřeďují na těchto místech:

Ročov - lokalita Podskalí – před č. p. 21 (poslední svozové místo) – při nápříznivém počasí, zejména v zimě je nutno popelnici přistavit co nejblíže k hlavní silnici II/226

Dolní Ročov – lokalita "Chatičky" – před č. p. 83 (poslední svozové místo)

Dolní Ročov – lokalita "Za hřbitovem" – před hřbitov (poslední svozové místo)

Dolní Ročov – lokalita "Za farou" – před sběrným místem tříděných odpadů (poslední svozové místo)

Úlovice – lokalita "Na Račanech" – před č. p. 22 (poslední svozové místo)

Břínkov – lokalita "K chatičkám" – před č. p. 18 (poslední svozové místo)

Od 1. října 2019 se sběrné místo nachází v areálu "HD" (u silnice na Solopysky):

123