Navigace

Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA, RADY A VÝBORŮ MĚSTYSE ROČOV

Starosta

Ing. Vojtěch Václav Pour – starosta.rocov@email.cz – 606 657 663

Místostarostka

Vlasta Petrová

Rada městyse Ročova

Josef Fric

Markéta Charvátová

PhDr. Karel Mareš

Zastupitelstvo městyse Ročova

Josef Fric

Ladislav Gebauský

Markéta Charvátová

Ing. Ivo Chládek

Lukáš Choura

Radek Jirman

Ivana Kubátová

Pavla Lavičková – pavla.lavickova@gmail.com – 725 396 300

Milena Liptáková

PhDr.Karel Mareš

Vlasta Petrová

Ing. Vojtěch Václav Pour

Jana Pourová

Zdeněk Sejval

Bc. Kateřina Vinšová

 

Finanční výbor

předsedkyně: Markéta Charvátová

členka: Ivana Kubátová

členka: Milena Fricová

Kontrolní výbor

předseda: Ladislav Gebauský

členka: Milena Liptáková

člen: Petr Mareš

 

Kulturní komise

předsedkyně: Ivana Kubátová

členka: Milena Liptáková

členka: Milena Fricová

 

 

Jednací řád Rady městyse Ročovzde ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva městyse Ročov – zde ke stažení