Navigace

Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA, RADY A VÝBORŮ MĚSTYSE ROČOV

Starosta

Ing. Vojtěch Václav Pour – starosta.rocov@email.cz – 606 657 663

Místostarostka

Barbora Bajáková

Rada městyse Ročova

Josef Fric

Markéta Charvátová

Ivana Kubátová

Zastupitelstvo městyse Ročova

Barbora Bajáková

Josef Fric

Ladislav Gebauský

Lenka Hertl

Markéta Charvátová

Ing. Ivo Chládek

Ing. Radek Jirman

Ivana Kubátová

Pavla Lavičková – pavla.lavickova@gmail.com – 725 396 300

Milena Liptáková

Jaromír Petr

Ing. Vojtěch Václav Pour

Jana Pourová

Václav Trylč

Ivana Vlachová

 

Finanční výbor 

Ivana Kubátová – předsedkyně

Milena Fricová 

Ing. Petr Pokorný

 

Kontrolní výbor

Ladislav Gebauský – předseda

Petr Mareš

Jan Charvát

 

Kulturní komise

Milena Liptáková – předsedkyně

Milena Fricová

Vlasta Petrová

 

 

Jednací řád Rady městyse Ročovzde ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva městyse Ročov – zde ke stažení